Algemene Voorwaarden

Dag en vakantieopvang

Paspoort/inentingsboekje
Het is wettelijk verplicht dat het paspoort of inentingsboekje bij de opvang van uw hond aanwezig is, zonder dit boekje/paspoort (met geldige entingen) wordt de hond geweigerd.

Gezien dierenartsen er verschillende filosofieën op nahouden, en Blaf & Blij zich moet houden aan de wettelijke eisen, want daar worden immers de boetes (max €2000,= per overtreding) op uitgeschreven, verstaan wij het volgende onder geldige entingen.

DHP cocktail = Distemper (hondenziekte, ziekte van Carré), Hepatitis (HCC, CAV, besmettelijke leverziekte, ziekte van Rubarth) en Parvo (CPV)

 • Pup 6 weken DP (Distemper en Parvo)
 • Pup 9 weken P (Parvo)
 • Pup 12 weken DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo)
 • Pup 1 jaar DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo)
 • Daarna elke 3 jaar na de laatste DHP enting een herhaling van de DHP cocktail (Distemper (hondenziekte), Hepatitis en Parvo).

LET OP !!! Verschillende dierenartsen geven 1 jaar na de 12 weken enting weer de cocktail, maar wettelijk moet dit op 1 jarige leeftijd zijn.

  L4 enting = Leptospirose (ziekte van Weil).

  • Pup 9 weken L4 Leptospirose.
  • Pup 12 weken L4 Leptospirose.
  • Pup 1 jaar L4 Leptospirose.
  • Daarna elke jaar na de laatste L4 enting een herhaling van de L4 enting.

  Kennelhoest (KC, PI) is voor uw eigen verantwoordelijkheid en ter bescherming van uw hond, is uw hond behandeld voor kennelhoest kan zij toch kennelhoest krijgen, wel hoogstwaarschijnlijk in mindere mate.

  Vlooien, teken en wormen
  De hond dient ontwormd en vrij van parasieten (vlooien en teken) te zijn, tegen een vergoeding (zie prijslijst) kan Blaf & Blij dit ook van u overnemen.

  Bijzonderheden
  Zieke honden, loopse teven en ongecastreerde VOLWASSEN reuen kunnen alleen in overleg bij ons terecht.

  Aansprakelijkheid
  Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is, en dit ook blijft ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander. Blaf & Blij zal er alles aan doen om zo goed mogelijk op uw hond te letten, maar een ongeluk zit in een klein hoekje! Realiseert u zich dat als er toch iets mocht gebeuren, u ten alle tijden volledig aansprakelijk bent voor uw eigen hond. Het is dus voor u van groot belang dat uw hond onder uw WA verzekering valt, check uw polisvoorwaarden.

  Betaling/opzegging abonnement
  De abonnementen worden maandelijks rond de 20e via een incasso voorafgaand aan de opvangmaand geint. Overige diensten of producten worden middels een betaalverzoek geint. Opzeggen van een abonnement in een bepaalde maand wordt die volgende maand voor het laatst geint. Bijvoorbeeld; zegt men ergens op in januari, dan wordt februari ook nog geïncasseerd en heeft Blaf & Blij nog minimaal 1 maand de tijd om het plaatsje in maart weer op te vullen.

  Dagopvang gesloten op vaste dagen
  Alle weekenden, Carnavals maandag en dinsdag, Koningsdag, Goede vrijdag, Paasmaandag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart donderdag en vrijdag, Pinkster maandag, 25 december t/m 1 januari.

  Dagopvang gesloten op variabele dagen
  Buiten de vaste dagen zijn we ook variabel gesloten, 45 dagen per doordeweekdag per jaar is de dagopvang open. Dit wordt minimaal 3 maanden van te voren op de website bekend gemaakt.

  Dierenarts
  Wordt uw hond tijdens het verblijf, ziek of raakt hij/zij gewond, zal Blaf & Blij waar nodig eerste hulp bieden. Blaf & Blij zal op kosten van de eigenaar medische zorg verschaffen wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tijdens het verblijf noodzakelijk blijkt. Maar Blaf & Blij zal altijd, indien mogelijk, eerst contact met u opnemen.

  Proefdag
  De eerste keer is altijd een proefdag. Voor deze dag wordt uw hond geobserveerd of hij zich sociaal in de roedel gedraagt. Blaf & Blij behoudt zich het recht om na deze dag, om wat voor reden dan ook, de hond te weigeren.

  Nat/Vies
  De eigenaar accepteert dat de hond bij het ophalen wat nat en/of vies kan zijn.

  adres: Smitsweg 9, 5375 KS Reek, noordoost Brabant
  mail: anita@blafenblij.nl
  telefoon: 06-128 49 290 (bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:30, spreek de voicemail NIET!!! in, maar probeer het later nog eens.)