Algemene voorwaarden

Paspoort/inentingsboekje
Het is wettelijk verplicht dat het paspoort of inentingsboekje bij de opvang van uw hond aanwezig is, zonder dit boekje/paspoort (met geldige entingen) wordt de hond geweigerd.

Gezien dierenartsen er verschillende filosofieën op nahouden, en Blaf & Blij zich moet houden aan de wettelijke eisen, want daar worden immers de boetes (max €2000,= per overtreding) op uitgeschreven, verstaan wij het volgende onder geldige entingen.

DHP cocktail = Distemper (hondenziekte, ziekte van Carré), Hepatitis (HCC, CAV, besmettelijke leverziekte, ziekte van Rubarth) en Parvo (CPV)

 • Pup 6 weken DP (Distemper en Parvo)
 • Pup 9 weken P (Parvo)
 • Pup 12 weken DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo)
 • Pup 1 jaar DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo)
 • Daarna elke 3 jaar na de laatste DHP enting een herhaling van de DHP cocktail (Distemper (hondenziekte), Hepatitis en Parvo).

LET OP !!! Verschillende dierenartsen geven 1 jaar na de 12 weken enting weer de cocktail, maar wettelijk moet dit op 1 jarige leeftijd zijn.

L4 enting = Leptospirose (ziekte van Weil).

   • Pup 9 weken L4 Leptospirose.
   • Pup 12 weken L4 Leptospirose.
   • Pup 1 jaar L4 Leptospirose.
   • Daarna elke jaar na de laatste L4 enting een herhaling van de L4 enting.

Kennelhoest (KC, PI) is voor uw eigen verantwoordelijkheid en ter bescherming van uw hond, is uw hond behandeld voor kennelhoest kan zij toch kennelhoest krijgen, wel hoogstwaarschijnlijk in mindere mate.

Vlooien, teken en wormen
De hond dient ontwormd en vrij van parasieten (vlooien en teken) te zijn, tegen een vergoeding (zie prijslijst) kan Blaf & Blij dit ook van u overnemen.

Bijzonderheden
Zieke honden, loopse teven en ongecastreerde VOLWASSEN reuen kunnen alleen in overleg bij ons terecht.

Aansprakelijkheid
Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is, en dit ook blijft ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander. Blaf & Blij zal er alles aan doen om zo goed mogelijk op uw hond te letten, maar een ongeluk zit in een klein hoekje! Realiseert u zich dat als er toch iets mocht gebeuren, u ten alle tijden volledig aansprakelijk bent voor uw eigen hond. Het is dus voor u van groot belang dat uw hond onder uw WA verzekering valt, check uw polisvoorwaarden.

Dierenarts
Wordt uw hond tijdens het verblijf, ziek of raakt hij/zij gewond, zal Blaf & Blij waar nodig eerste hulp bieden. Blaf & Blij zal op kosten van de eigenaar medische zorg verschaffen wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tijdens het verblijf noodzakelijk blijkt. Maar Blaf & Blij zal altijd, indien mogelijk, eerst contact met u opnemen.

Oefendagen
De eerste 4 keer zijn altijd een oefendagen. Op deze oefendagen wordt de hond geobserveerd of hij zich sociaal in de roedel en in de opvang gedraagt. Blaf & Blij behoudt zich het recht om na deze dagen, om wat voor reden dan ook, de hond te weigeren.

Betaling
Na de oefendagen kunt u voor een bepaalde doordeweekse dag een abonnement met een automatisch incasso afsluiten die maandelijks opzegbaar is. met dit abonnement (die per jaar met (maandelijks) €2,50 omhoog gaat) kunt u 45 keer per jaar komen. De dagen dat we dicht zijn krijgt u ruim van te voren te horen.

Aan/Afmelding
Mocht u een dag dat we open zijn niet komen, is het zeer wenselijk dit te melden aan Anita.

Nat/Vies
De eigenaar accepteert dat de hond bij het ophalen wat nat en/of vies kan zijn.

Voor de dagopvang neem contact op met Anita:

Mail: anita@blafenblij.nl – Telefoon: 06-128 49 290
(bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:30, spreek de voicemail NIET!!! in, maar probeer het later nog eens.)

Voor hondenvoer neem contact op met Thijs:

Mail: thijs@blafenblij.nl – App/Telefoon: 06-251 24 667
(op de App altijd bereikbaar, telefonisch bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:30, spreek de voicemail NIET!!! in, maar probeer het later nog eens.)